ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น

420.00 บาท

Digital Print

รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีในการให้การปรึกษาและการทำจิตบำบัด ครอบคลุมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า