ช่างปูนก่อสร้าง

350.00 บาท

Digital Print

เนื้อหาเกี่ยวกับงานช่างปูนอาชีพโดยเฉพาะ มีทั้งความรู้วิชาการทางทฤษฎีและงานภาคปฏิบัติ เพื่อให้งานก่อสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน และมีผิวเรียบสวยงาม ตามหลักสถาปัตยกรรมและมาตรฐานทางวิศวกรรม

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า