งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น

180.00 บาท

เน้นองค์ประกอบของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปของโลหะแผ่น และการออกแบบแม่พิมพ์เบื้องต้น

มีสินค้า