“ค่าตอบแทน” บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน (คัดสภาพ)

130.00 บาท 91.00 บาท

เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับ “ศาสตร์การบริหารค่าตอบแทน” ให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ได้จริง

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน