คุณภาพในงานบริการ

99.00 บาท

ธุรกิจที่ปรารถนาจะส่งมอบบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น