คะตะคะนะ สู้ สู้ !

99.00 บาท

ตำราเรียนอักษรญี่ปุ่นคะตะคะนะ เหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ควรใช้คู่กับหนังสือ ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เพื่อการศึกษาอักษรญี่ปุ่นที่ครบถ้วน

มีสินค้า