การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2

165.00 บาท

กล่าวถึงการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของชิ้นงานที่ต้องการผลิต

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น