การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง (คัดสภาพ)

250.00 บาท 125.00 บาท

ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำ TQM มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เต็มประสิทธิภาพ


หนังสือสภาพเก่า มีรอยยับ เปื้อน ปกขาดเล็กน้อย แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock