คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ) (คัดสภาพ)

335.00 บาท 234.50 บาท

บอกวิธีทำให้ BCM สามารถฝังรากลึก จนกลายเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรได้

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน