เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

150.00 บาท

อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบตลอดเล่ม ตั้งแต่การดูสถานที่เพื่อเตรียมงาน การอ่านแบบก่อสร้าง การจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ

มีสินค้า