การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri (คัดสภาพ)

230.00 บาท 161.00 บาท

วัฒนธรรมการผลิตที่มีเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นซึ่งมีวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน