การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง)

385.00 บาท

Digital Print

อำนวยประโยชน์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่เป็น Best Practic

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock