การประมาณราคาก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่)

330.00 บาท

คู่มือสำหรับช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก และวิศวกร อธิบายด้วยถ้อยคำง่าย ๆ มีรูปประกอบ พร้อมตัวอย่างจากแบบก่อสร้างจริง

มีสินค้า