การทำความเย็นและการปรับอากาศ

250.00 บาท

เนื้อหาประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้จริง

มีสินค้า