การทดสอบงานเชื่อมแบบทำลายสภาพ

375.00 บาท

Digital Print

ตำราภาษาไทยเล่มแรกที่รวบรวมรายละเอียดทุกขั้นตอนของการทดสอบงานเชื่อมแบบทำลายสภาพตามมาตรฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า