การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เล่ม 1

375.00 บาท

เป็นการปูพื้นความรู้ทางด้านกระบวนการก่อสร้าง การอ่านแบบก่อสร้าง และการเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น