กลศาสตร์ของแข็ง ฉบับเสริมประสบการณ์

299.00 บาท

อธิบายถึงการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและการค้นหาสาเหตุของความเสียหาย

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น