ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 2

340.00 บาท

Digital Print

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เม็กคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม และผู้ที่สนใจ

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 30 เล่ม
จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock