เทคโนโลยีซีเอ็นซี

175.00 บาท

เป็นแนวทางสำหรับช่างเทคนิค วิศวกร ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับระบบเอ็นซี (NC) และระบบซีเอ็นซี (CNC)

มีสินค้า