วัสดุวิศวกรรม

450.00 บาท

Digital Print

วัสดุวิศวกรรมเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่บรรจุไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ โลหะการ เพราะเป็นวิชาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 30 เล่ม
จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock