การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 1

395.00 บาท

Digital Print

เพื่อความเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของแม่พิมพ์ฉีด และเป็นพื้นฐานในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า